Fragmentarea habitatului descrie apariţia discontinuităţilor unui habitat, producând o fragmentare a populaţiei şi o degradare a ecosistemelor. Fragmentarea habitatului poate fi cauzată de procese naturale, care modifică încet aspectul mediului fizic, sau prin activitatea umană, care duce la modificarea mediului mult mai rapid.

Nordul Gorjului de Vest a fost declarat ca sit de importanţă comunitară în anul 2007 prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/13.12.2007 privind declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 98 bis/07.02.2008 având indicativul ROSCI0129.

 

Autorii,

Gătej Bogdan-Andrei, CCIRJ, TG-JIU, ROMÂNIA

 Iosif Cristian, CCIRJ, TG-JIU,ROMÂNIA

Petre Tutea
Motto Platforma
"Poporul Roman e una din minunile lui Dumnezeu in marsul Lui pe pamant."

- Petre TuteaSoft Tehnica + Unitatea de Suport pentru Mediu si Arii Protejate
Platforma online realizata de

Soft Tehnica in colaborare cu Unitatea de Suport pentru Mediu si Arii Protejate